Bent u nog geen klant van Incassoteam

BENT U REEDS KLANT VAN INCASSOTEAM

Tarief

Kosten incassoteam

Incassoteam berekent voor iedere vordering die u indient een starttarief van slechts € 45,= exclusief BTW. Hiervoor ontvangt u onmiddellijk na het indienen van de vordering een betaallink. Verder blijven de kosten voor u in het incassotraject beperkt. De betaling door de debiteur zal daarna eerste in mindering strekken op de in rekening gebrachte incassokosten. 

Het bedrag dat overblijft, te vermeerderen met de in rekening gebrachte rente, zal aan u worden overgemaakt. 

 

Met onze calculator kunt u uw eigen voorbeeld doorrekenen.

Tariefcalculator

De kosten

Wij geven u een voorbeeld:

Stel u heeft een vordering van € 10.000,=. Wij schrijven uw debiteur aan voor € 12.100,= inhoudende

  • € 10.000,= hoofdsom

  • € 2.000,= incassokosten

  • € 100 rente

Indien uw debiteur een totaalbedrag van € 12.100,= overmaakt dan ontvangt u een bedrag van € 10.100,=.
De incassokosten en het starttarief blijven voor incassoteam.

Wat doen wij voor u?

Voor dat starttarief sturen wij uw debiteur (via de e-mail) eerst een sommatiebrief. Op diezelfde dag ontvangt uw debiteur rond 18:00 uur een SMS bericht waarin deze nogmaals attent wordt gemaakt op de verzonden brief.  Indien er geen betaling of reactie volgt dan gaan wij persoonlijk aan de slag en gaan we telefonisch contact opnemen met uw debiteur. Zodoende krijgen wij in de meeste gevallen wat meer zicht op de reden van het uitblijven van betaling. 

Betaalt de debiteur ook op dat telefoontje niet (of blijkt deze onbereikbaar) dan schrijven wij de debiteur nogmaals voor de laatste maal aan met een tweede sommatiebrief. 


Betwiste vorderingen

Het vorenstaande geldt voor onbetwiste vorderingen. Indien wij een vordering ontvangen waarvan gedurende het traject de verschuldigdheid inhoudelijk wordt betwist dan zullen wij met u contact opnemen over de verdere voortgang en de kosten van de inhoudelijk beoordeling en behandeling.


Wat als de debiteur alsnog blijft weigeren?

Betaalt de debiteur nog steeds niet, dan zijn er zwaardere maatregelen vereist. U kunt dan kiezen om uw vordering over te dragen aan ons ervaren team van advocaten waarin de zakelijke gerechtelijke weg zal worden bewandeld of u kunt kiezen voor ons recherche-team met een meer persoonlijke benadering. De keus is dan aan u.