FAQ

De meest gestelde vragen

Hoe lang duurt het voordat jullie contact met de klant hebben?

Dat kan meestal al heel snel. Zodra de vordering is aangemeld gaan wij voor u aan de slag. Waar de ene debiteur eenvoudig vindbaar is, blijkt de andere van de aardbodem verdwenen. Onze rechercheurs gaan dan binnen de wettelijke kaders in binnen- of zelfs buitenland op zoek naar deze persoon/personen. Hoeveel tijd dat kost is vooraf niet te zeggen.

Doen jullie ook kleine bedragen?

Wat een klein bedrag is, is relatief. In overleg met u bepalen we of onze inspanning en kosten het waard zijn om de uitstaande vordering te innen.

Wat zijn de kosten voor een incassotraject?

Dat is moeilijk te zeggen; ieder incassotraject is anders. Na overleg nemen wij de details van uw vordering samen door. Meestal kunnen wij daarna wel een goede inschatting maken van de te verwachten kosten. Pas na uw akkoord gaan wij aan de slag.

NIEUW: Via onze tariefcalculator kijgt u snel een indicatie van de kosten.

Tariefcalculator

Hoe lang duurt het voordat ik mijn geld heb?

Dat hangt ervan af. Sommige debiteuren betalen na onze eerste aanmaningsbrief, andere betalen in het uiterste geval pas na een faillissementsaanvraag. Als er meerdere schuldeisers zijn kunt u ook maar een deel van uw vordering terugkrijgen of zelfs helemaal niets. Antwoorden op deze vragen worden meestal duidelijk tijdens ons onderzoek.

Wanneer moet ik voor recherche kiezen en wanneer voor advocatuur?

Soms is het verstandig om eerst de juridische weg te bewandelen, soms is juist eerst recherchewerk nodig om juridische acties te kunnen ondernemen. Als bijvoorbeeld een debiteur niet reageert op aanmaningen of ondergedoken is, dan moet hij of zij eerst gevonden worden om een dagvaarding te kunnen overhandigen. In een eerste gesprek met u wordt vaak al duidelijk(er) wat de juiste volgorde is om uw vordering het beste te kunnen innen.

Wat is jullie succesratio?

Dat hangt van veel factoren af. Met wat voor soort debiteur hebben we te maken? Hoe reageert hij op onze acties? Wat is de voorgeschiedenis van de vordering? Is de debiteur te vinden of niet? Allemaal vragen die misschien niet allemaal vooraf te beantwoorden zijn. Maar een ding is zeker; de potentiële impact van de aanpak van Incassoteam is vele malen groter dan uw eigen aanmaningen of telefoontjes. Bovendien is onze sterke troef dat wij zowel debiteurenbeheer, recherche als advocatuur in eigen huis hebben. De lijntjes zijn kort waardoor we snel kunnen schakelen.

Wat is een aanmaning?

Als een debiteur uw factuur niet betaalt, dan stuurt u een aanmaning. Dit wordt ook wel een betalingsherinnering genoemd. Wat als u ondanks uw eigen inspanningen toch geen betaling ontvangt? Dan kunt u Incassoteam vragen een aanmaningtraject te starten voor het openstaande bedrag, vermeerderd met de wettelijke incassokosten. Incassoteam zoekt aansluitend op verschillende manieren contact met uw klant om een betaalafspraak te maken. 

Onze ervaring is dat een aanmaningsbrief van ons incassobureau wanbetalers sneller laat betalen. Zoniet, dan schakelen wij bijvoorbeeld onze deurwaarder in of leggen beslag op roerende of onroerende goederen.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officieel document waarin wij de wanbetaler oproepen om voor de rechter te verschijnen. Uw klant ontvangt de dagvaarding persoonlijk van onze gerechtsdeurwaarder.

Wat is een (conservatoir) beslag?

Incassoteam kan conservatoir beslag laten leggen op bijvoorbeeld de bankrekening of roerende (bijvoorbeeld een auto of dure spullen) of onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning of vakantiehuis) van de schuldenaar. Betaalt deze nog steeds niet, dan gaan wij na overleg direct over tot een procedure. Dit betekent dat wij uw vordering aanhangig maken om deze geheel of gedeeltelijk te innen. In het uiterste geval vragen wij een faillissement aan.

Wat is een vonnis?

Een vonnis is een uitspraak van de rechter na een gerechtelijke procedure. In het vonnis veroordeelt de rechter uw klant tot betaling. Dit vonnis wordt persoonlijk door een gerechtsdeurwaarders bezorgd bij uw klant. Wanneer deze dan nog steeds niet betaalt, gaat Incassoteam over tot het nemen van executiemaatregelen.

Wat zijn executiemaatregelen?

Executiemaatregelen zijn juridische maatregelen die Incassoteam neemt als uw klant ondanks eerdere stappen het openstaande bedrag niet of slechts gedeeltelijk betaalt. Executiemaatregelen zijn bijvoorbeeld loonbeslag en/of beslaglegging op dure spullen of op de woning van uw debiteur. Deze worden vervolgens openbaar verkocht om uw vordering geheel of gedeeltelijk te kunnen betalen.

Wat is schuldbewaking?

Bij schuldbewaking monitoren wij oninbare vorderingen om ze op een later moment alsnog proberen te innen. Wij sluiten een dossier op het moment dat een openstaande vordering na het incassotraject niet is betaald omdat er geen verhaalsmogelijkheden waren. Maar mogelijk biedt uw klant in de toekomst wél verhaalsmogelijkheden.

Wat is een credit check?

Vertrouwen is de basis van elke relatie, zeker ook van een zakelijke relatie. Het vooraf controleren van kredietwaardigheid wordt vaak overgeslagen. Met als mogelijk gevolg dat u later met onbetaalde facturen blijft zitten. Wij bieden u verschillende oplossingen voor het checken van de kredietwaardigheid van uw nieuwe én bestaande klanten. Dat kan van summier tot zeer uitgebreid. U ontvangt van ons een kredietrapport waarmee u betere zakelijke beslissingen kunt nemen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder?

Het incassobureau probeert namens u een onbetaalde rekening te innen, zonder dat daar gerechtelijke procedures aan te pas komen. Lukt dit onverhoopt niet, dan wordt de openstaande vordering aan de rechter voorgelegd. De deurwaarder geeft de dagvaarding af aan de debiteur, maar is ook de persoon die beslagen kan leggen zodra er een vonnis is gewezen. Incassoteam beschikt over een eigen vaste gerechtsdeurwaarder. De lijntjes zijn kort waardoor we snel kunnen schakelen.

Hoe blijft u op de hoogte van de stand van zaken?

U kunt 24 uur per dag inloggen op ons geautomatiseerde volgsysteem. In deze online portal ziet u gedetailleerd wat er in uw dossier gebeurt. Iedere actie van onze behandelaars vermelden wij in uw dossier. Heel transparant en overzichtelijk. Via deze portal kunt u reacties plaatsen, documenten uploaden, ontvangen betalingen doorgeven enzovoorts.

Kan ik als particulier ook een incasso bij Incassoteam starten?

Ja, in sommige gevallen wel. Het te innen bedrag moet in ieder geval onze inspanningen en kosten kunnen rechtvaardigen. Of u heeft een gegronde reden om de vordering per se te willen innen. Bij geldleningen moet u wel over een overeenkomst beschikken die door beide partijen is ondertekend. Een telefonisch consult met een van onze adviseurs wijst al snel uit of uw vordering wel of niet in aanmerking komt.

Staat uw vraag er niet bij?


Naam*
 
E-mailadres*
 
Telefoonnummer
 
Onderwerp*
 
Uw vraag*